לוגו של תכנית גפ"ן

פעילות מליחות – מוליכות

מדידת המליחות של מקור מים טבעיים ע"י מד מוליכות

בפעילות זו תלמדו על הקשר בין מוליכות למליחות בתמיסת מי מלח. לאחר מכן תמדדו באמצעות מד מוליכות את המליחות של מקור מים טבעיים.